Zapraszamy do zakładki Mieszkania i kontakt z biurem sprzedaży. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Chcemy, żeby mieli Państwo pełną świadomość jakie mieszkanie Państwo kupują, w jakim standardzie i czego można się spodziewać w kolejnych miesiącach (do pobrania prospekt informacyjny)

Podpisujemy z Państwem umowę, w której rezerwujemy dany lokal za konkretną cenę (do pobrania wzór umowy rezerwacyjnej)

Podpisanie umowy deweloperskiej następuje u notariusza – zgodnie z umową Deweloper jest zobowiązany do wybudowania budynku z danym lokalem mieszkalnym oraz przeniesienia prawa własności tego lokalu na Klienta. Wzór aktu udostępniamy na życzenie Klienta.

Wpłaty są realizowane wg harmonogramu nawiązującego do stopnia zaawansowania prac budowlanych na budowie (do pobrania przykładowy harmonogram)

Na tym etapie następuje odbiór techniczny lokalu

Podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności lokalu mieszkalnego.

Dokumenty do pobrania: